(L)Antaa palaa!

17.09.2018 10:20:00

(L)Antaa palaa!

Eduskunta hyväksyi toissa viikolla lain, jolla tuotantoeläinten lannan hyödyntämistä helpotetaan. Tämä tarkoittaa erityisesti hevosenlannan käytön helpottumista. On hienoa, että monen vuoden väännön jälkeen hevosenlannan hyödyntäminen on pykälän verran helpompaa.

Lannan hyödyntämistä energiaksi on tutkittu Suomessa ja muualla Euroopassa. Lannan energiahyötykäytön ympäristövaikutukset on todettu positiiviseksi niin polton kuin esim. biokaasun tuotannon osalta. Lantaa poltettaessa saavutetaan mitattavia ympäristöhyötyjä jo biopolttoaineita korvaamalla. Kun lannalla korvataan fossiilisia polttoaineita (esim. kivihiili), kuten on useammassa paikassa tehty, ovat vaikutukset vieläkin paremmat.

Mitä muutoksia uusi "lantalaki" käytännössä tuo?

Hevosenlanta soveltuu energiantuotantoon hyvin. Suurella osalla teollisia voima- ja lämpölaitoksia, jotka käyttävät kiinteitä biopolttoaineita tai fossiilisia polttoaineita on tekniset edellytykset hyödyntää lantaa. Uudetkin rajoitukset ovat suhteellisen haastavat. Silti soveltuvien laitosten määrä kasvaa Suomessa kourallisesta vähintään useisiin kymmeniin.

Toki lannan hyödyntäminen on ollut mahdollista jo ennen uutta lakia. Useat energia- ja teollisuusyhtiöt ovat hyödyntäneet lantaa energiaksi jo ennen uuden lain voimaantuloa. Tällä hetkellä n. 4000 suomalaisen hevosen lanta hyödynnetään energiaksi. Käytännössä vaatimukset ovat olleet erittäin tiukat ja siksi vain rajallinen määrä laitoksia on voinut hyödyntää lantaa polttoaineena. Päinvastoin kuin asia on usein mielletty, Fortumilla ei siis ole ollut tähän asti poikkeuslupaa, vaan lantaa on saanut polttaa jokainen voimassa olleet säädökset ja asetukset täyttävä laitos. Uusi lainsäädäntö tuo mahdollisuuden hyödyntää lantaa entistä useamman ulottuville ja erityisesti pienemmät, muutaman megawatin laitokset ovat paremmassa asemassa.

Voivatko hevostallien äärellä olevat talot olla tulevaisuudessa energiaomavaraisia?

Lanta ei lainsäädännön myötä tietenkään muutu teknisesti helpommaksi polttoaineeksi. Lannan poltosta puhuttaessa on hyvä täsmentää että kyse on kuivikelannasta, eli kuivike on itse asiassa koko homman pihvi. Puhtaasti lämpöarvon kannalta sekä helpompaa että kannattavampaa olisi polttaa pelkkää kuiviketta kuin "laimentaa" sitä lannalla. Huomattavaa on myös, että lanta on pienkäytössä vaikea polttoaine ja tuotettavalle energialle pitää olla järkevä käyttökohde.

Lisäksi on hyvä muistaa, että teknisesti mahdollinen ei suoraan tarkoita taloudellisesti järkevää. Jo muutaman hevosen lannalla voidaan kattaa tallin (ja mahdollisesti vieressä olevan talon) energiantarve. Toisaalta kattilan kannattavuus vaatii suhteellisen suuren kattilan ja kulutuksen. Lanta ei sovellu ainoaksi polttoaineeksi, vaan se sekoitetaan muun polttoaineen joukkoon, muutoin se on kattiloille turhan tujua tavaraa.  Tällöin energiantarpeen täytyisi olla tavallisen omakotitalon tarvetta suurempaa, muutoin kuivikelannasta saatava hyöty valuu hukkaan kun kattilaan tarvitsee hankkia rinnakkaispolttoaineeksi sopivaa ainetta jotta lanta voidaan polttaa ja toisaalta, jos tuotetulle energialle ei ole suoraa tarvetta, saatu hyöty hukataan taivaan tuuliin. Siksi ei ole todennäköistä, että tallikohtaisia lannanpolttokattiloita ilmestyisi suuria määriä, ellei kattilatekniikassa sitten saavuteta merkittäviä uusia läpimurtoja. Tästä huolimatta on erittäin hyvä asia, että lainsäädäntö ei turhaa rajoita mahdollisuuksia, sillä kannattavuus on aina tapauskohtaista.

Uusi lainsäädäntö on kaiken kaikkiaan tervetullut, koska se tuo mahdollisuuksia rajaamatta mitään keinotekoisesti pois. Lannalle on entistä selkeämmin useita mielekkäitä hyödyntämistapoja. Riippuu sijainnista, tilanteesta ja olosuhteista, mikä ratkaisu on tarkoituksenmukaisin. On mielenkiintoista nähdä kuinka suuren osan lannasta voimme järkevästi käyttää energiaksi ja mitä muita hyödyntämistapoja lannalle löydetään tulevaisuudessa. Ja peltoonkin sitä riittää varmasti, sekä nyt, että tulevaisuudessa.

 Anssi Paalanen

Kirjoittaja on Fortum HorsePower-liiketoiminnan vetäjä
Fortum HorsePower -  soittopyyntö

X

Tarvitsetko apua?

Jätä meille numerosi, niin soitamme sinulle takaisin!

Tarvitsetko apua?

Yksityisyyden suoja ja evästeiden (cookien) käyttö

Tällä sivustolla voidaan käyttää evästeitä siten, että yksityisyyden suoja ei vaarannu. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.