Miten päästä eroon hevosenlannasta?

Mitä hevosenlanta on: ravinnerikas maanparannusaine, arvokas energian lähde vai jäte, mistä tallien täytyy päästä eroon? Vastaus lienee hieman noita kaikkia. Hevostallit ovat kaupungistuneet ja sijaitsevat usein siellä missä ihmisetkin, lähellä asutusta. Näin ollen omaa peltoa tallilla ei aina ole, eivätkä naapuritkaan hukkakauran pelossa välttämättä lantaa pelloillensa tahdo. Hevosenlannan vastaanotto kaatopaikoilla on ollut kielletty 1.1.2016 alkaen. Lantaa kuitenkin syntyy aina siellä missä on hevosia ja lannasta eroon pääseminen on asia, joka täytyy jollain tapaa ratkaista.

Perinteisesti hevosenlanta levitetään peltoon

Peltolevityksessä lannan sisältämät ravinteet, kuten kalium ja fosfori säilyvät maaperässä. Haasteensa tässä tavassa päästä lannasta eroon, tallien ja peltojen sijainnin välisen epäsuhdan ohella, asettaa Suomen ilmasto. Lantaa saa levittää pellolle vain maan ollessa sulaa ja ilman lumipeitettä, jolloin talvea varten tarvitaan mahdollisuus varastoida lantaa, toisin sanoen täytyy investoida riittävän suureen lantalaan, mikä voi tarkoittaa lisäkustannusta tallille. Valtioneuvoston asetus ohjaa peltolevitystä koskevaa lainsäädäntöä ja määrittää lantalan vähimmäistilavuuden, sillä lannan sisältämät nitraatit ja fosfori liukenevat veteen aiheuttaen vesistöjen rehevöitymistä. Paljonko ravinteita lanta todellisuudessa sisältää, voidaan myös kysyä. Olennaisempi hyöty lannasta pellolla lieneekin maaperän kuohkeuttajana ja hiilipitoisuuden ylläpitäjänä.

Hevosenlanta voidaan myös kompostoida

Erilaisia kompostointiratkaisuja löytyy markkinoilta useampia. Jälleen kerran alkuinvestointi täytyy kuitenkin tehdä, tämän lisäksi lopputuotteelle täytyy löytää osoite ja/tai markkinat- kompostoitunut lanta ei tällöinkään häviä tallilta itsestään.
Ideologisesti ajateltuna optimaalinen tapa hyötykäyttää hevosenlanta olisi saada sekä sen sisältämät ravinteet että energia talteen, mutta toistaiseksi keinot siihen ovat vasta kehitteillä.

Hevosenlannasta biokaasua

Biokaasutuksesta puhutaan paljon, mutta hevosenlanta ei yksin toimi biokaasun tuotannon raaka-aineena, vaan vaatii prosessiin suurimmaksi osaksi muita jakeita. Käytetty kuivike määrittää myös pitkälti lannan soveltuvuuden ja energiatuotantopotentiaalin biokaasutusprosessissa. Keskeistä on myös huomata, että toimivia biokaasulaitoksia, jotka ottaisivat hevosenlantaa vastaan ei toistaiseksi Suomessa juurikaan ole, vaikka prosessin puolesta tekniikka soveltuisikin lannan hyödyntämiseen.

Hevosenlannan poltto

Hevosenlannan polttamisen voidaan katsoa olevan toistaiseksi ainoa kaupallisessa mittakaavassa oleva tapa hyödyntää lannan sisältämä energia. Fortum on nyt polttanut lantaa muutaman vuoden ja oppia on tänä aikana saatu paljon. Kuivikelanta sisältää energiaa, joka on hyödynnettävissä, mutta kultaa se ei kuitenkaan ole - hevosihmisten rikkaus tulee jatkossakin muista lähteistä. Polttamisessa hyötynä on se, että osa ravinteista on otettavissa talteen, sillä ne jäävät polttoprosessissa syntyvään tuhkaan – kehitystyötä tosin tarvitaan vielä tämän suhteen. Hevosenlanta on polttoaineena haastava, koska sitä ei voida polttaa itsessään, vaan se on sekoitettava muiden, kuivempien polttoaineiden kanssa. Lannanpolttoa koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja lantaa voidaan polttaa nykyisin myös pienemmän kokoluokan voimalaitoksissa, aiemmin vaadittujen suuren mittaluokan jätteenpolttolaitosten tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksien ohella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lannalle löytyy erilaisia hyödyntämistapaa ja ehdottoman hyvä niin, sillä erilaisia ratkaisuja tarvitaan. Käytössä oleva kuivike määrittää hyvin pitkälti järkevimmän ja parhaan lannan hyödyntämistavan. Turve- ja olkilanta soveltuvat parhaiten peltolevitykseen, puupohjainen kuivikelanta puolestaan polttamiseen. Myös lantalan koko vaikuttaa keskeisesti ratkaisuun kuinka usein lantala täytyy tyhjentää. Tärkeintä onkin löytää omalle tallille se sopivin ratkaisu hevosen lannan käsittelyyn, hävittämiseen ja hyödyntämiseen.

Kysy-lisaa.png
kokeile-tarjouslaskuria.png

Yksityisyyden suoja ja evästeiden (cookien) käyttö

Tällä sivustolla voidaan käyttää evästeitä siten, että yksityisyyden suoja ei vaarannu. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.