FORTUM HORSEPOWER -ASIAKASREKISTERIN tietosuojaseloste

päivitetty 11.9.2017

1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Fortum Power and Heat Oy
Y-tunnus: 0109160-2
Käyntiosoite: Keilaniementie 1, Espoo
Postiosoite: PL 100, 00048 FORTUM
Puhelin: 010 4511
Verkkopalvelu: www.fortum.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Anssi Paalanen; puhelin: 0400 597 866

2 Rekisterin nimi

Fortum HorsePower -asiakasrekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti sekä
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohtiin.

4 Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

4.1 Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • juridinen vai fyysinen henkilö
 • kielikoodi
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

4.2 Palvelun tiedot

 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • hevosten määrä
 • kuivikkeen varastointitapa
 • kohteen luoksepäästävyys
 • kuivikkeen ja lannan noutorytmit, määrät ja ajankohda

4.3 Laskutus ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • eräpäivä
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • laskutusperusteet
 • tilinumero
 • tiedot maksuista

4.4 Muut tiedot

 • asiakaspalautteet
 • asiakkaiden tyytyväisyystiedot
 • palvelujen käyttöön liittyvät tiedot
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

4.4.1 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

Kaikki asiakkaiden kontaktit Fortum Power and Heat Oy:n voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään liiketapahtumien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Markkinointikiellot päivitetään ASML:n Robinson rekisteristä.

4.4.2 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Fortum Power and Heat Oy:n Fortum HorsePower -asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja Fortum-konsernin ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

4.4.3 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Fortum Power and Heat Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Fortum edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Fortum Power and Heat Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

4.4.4 Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Fortum Power and Heat Oy, Anssi Paalanen, PL 100, 00048 FORTUM. Asiakas voi myös käydä Fortum Power and Heat Oy:ssä henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Fortum Power and Heat Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Fortum Power and Heat Oy:lle tai kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti Fortum Power and Heat Oy:ssä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen Fortum Power and Heat Oy, HorsePower, Anssi Paalanen, PL 100, 00048 FORTUM tai soittamalla asiakaspalveluun puh. 0200 19000 ma-pe klo 9-17.
Tämä rekisteriseloste on nähtävänä Fortum Power and Heat Oy:n toimitiloissa osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo.

Fortum HorsePower - soittopyyntö

X

Tarvitsetko apua?

Jätä meille numerosi, niin soitamme sinulle takaisin!

Tarvitsetko apua?

Yksityisyyden suoja ja evästeiden (cookien) käyttö

Tällä sivustolla voidaan käyttää evästeitä siten, että yksityisyyden suoja ei vaarannu. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.