Hästgödsel blir energi

Hantering av hästgödsel är en fråga som diskuterats mycket i hästnäringen då det inte får spridas hur som helst i naturen. Fortum är stolta föregångare i användningen av hästgödsel som energi eftersom forskning visar att förbränning av gödsel är ett miljövänligt sätt att producera energi.

Från skogen till stallet och från stallet till kraftverket

I tjänsten Fortum HorsePower hämtas gödseln i stallet och levereras till kraftverket, där den omvandlas till energi, dvs el och värme. Cirkulärekonomi är det centrala i tjänsten och därför använder vi träbaserade, förnybara och inhemska råvaror för vårt strö. Träbaserat strö, en biprodukt i skogsindustrin, levereras till gården där det används som stallströ. Den strögödsel som skapas i stallet utnyttjas i sin tur som råvara i energiproduktionen. Resultatet är ren, förnybar och närproducerad energi, som kan ersätta fossila bränslen i energiproduktionen – och därmed även motverka klimatförändringen.

Bevisat miljövänlig energi

Finlands Naturresursinstitut (Luke) och Finlands miljöcentral (SYKE) har utrett miljöeffekterna av att förbränna hästgödsel till energi. I studien jämfördes miljöeffekterna av att bränna träbaserad strögödsel med effekterna av kompostering av gödsel. Denna studie styrker att tjänsten Fortum HorsePower är en mycket miljövänlig lösning för att ta tillvara hästgödsel och tjänstens fördelar är många och har dessutom en positiv inverkan på klimatförändringen. Ju längre hästgödsel ligger, desto mer metan- och lustgas produceras, vilket påverkar växthuseffekten negativt. Hästgödsel som dessutom innehåller träbaserad stallströ tar längre tid att brytas ner för att kunna användas som jordförbättrare. 

Visste du, att ett småhus kan värmas upp i ett år med den gödsel som två hästar producerar?

Fortum HorsePower -  soittopyyntö

X

Intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

Intresserad?

Integritetspolicy och användning av cookies

Vi använder cookies och vi tar skyddet för din personliga integritet på största allvar. Om du vill , kan du själv anpassa inställningarna och förbjuda användning av cookies via din browser. Tyvärr kan det orsaka att sidorna inte fungerar optimalt och därf