Vad är Fortum HorsePower?

Image title

Underlättar stallägarens vardag

Vi vet att det är ett stort bekymmer för stall att bli av med gödseln. Tjänsten Fortum HorsePower har tagits fram för att underlätta stallägarens vardag: Vi löser ditt stalls strö- och gödselhantering – och du får tid över för annat.

Att hantera gödsel kan vara problematiskt för stall då gödsel ska hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt. När du ingår ett avtal med oss fungerar detta även som ett överlåtelseavtal för hantering av gödsel som myndigheten kräver. Gödselstacken behöver inte heller ha den minimivolym som krävs i det s.k. nitratdirektivet, när Fortum fungerar som godkänd gödselhanterare.

Hästarna bidrar till cirkulärekonomin

En central del i konceptet Fortum HorsePower är att det bidrar till cirkulärekonomin.  Träbaserat strö är en biprodukt från skogsindustrin och utnyttjas idag som stallströ. Vi återvinner gödselblandningen genom att utnyttja energiinnehållet i gödseln och använder det som bränsle i kraftverk.

Även den lokala aspekten är central i tjänsten Fortum HorsePower. Strögödseln som hämtas från stallen används i ett lokalt kraftverk för att bli till värme och el. Konceptet HorsePower är därför ett gott exempel på en cirkulärekonomisk lösning. Tjänsten ger stallen möjligheter att verka för en hållbar framtid.

 

Fortum HorsePower -  soittopyyntö

X

Intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

Intresserad?

Integritetspolicy och användning av cookies

Vi använder cookies och vi tar skyddet för din personliga integritet på största allvar. Om du vill , kan du själv anpassa inställningarna och förbjuda användning av cookies via din browser. Tyvärr kan det orsaka att sidorna inte fungerar optimalt och därf